Etiska perspektiv

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. Hos oss är det viktigt med lyhördhet för personens behov på grund av icke verbal kommunikation. Respekt för personens önskan som uttrycks av familjen och erfaren personlig assistent. Empatisk och trygg för att lugna och säkerställa ordning kring personen som får hjälpen.