Anställd hos oss

Tornabäcken lägger stor vikt vid personlig lämplighet, lojalitet hos personalen gentemot Emil, familjen och bolaget samt den anställdes utbildningsnivå och förmåga att arbeta i team.
Teamarbete som arbetsmetod innebär att alla anställda har lika stort ansvar för företagets utveckling och arbetet med Emil, men ansvarsområdena varierar.
Varje anställd är lika viktig med sina synpunkter och konstruktiva förslag till förbättringar samt att delge sina kollegor och föräldrar dessa.

Personlig assistent ansvarar för Emils vardagliga liv såsom handling, hygien, matlagning, städ och tvätt, träning, sociala aktiviteter och umgänge med vänner, daglig verksamhet, fritidssysselsättning och den omsorg och vård som Emils funktionshinder kräver.
En speciell pärm med arbetsbeskrivning i detalj står i personalrummet.
Assistenten ansvarar för att de uppgifter som uttryckts i arbetsbeskrivningen blir utförd på ett, för Emil, tillfredsställande sätt. Utvärdering av arbetsrutiner och utförande av dessa sker kontinuerligt vid assistentmöten som äger rum ca. 1 gång per månad. Arbetsledningen har ansvar att kolla upp och följa upp så att rutiner följs. Assistent kan ha särskilt ansvarsområde delegerat till sig som rör en specifik verksamhet ex. daglig verksamhet, habilitering etc. som Emil deltar i. Det skrivs då in i protokoll från beslut på assistentmöte vad som gäller för den assistenten.

En promenad på Teneriffa