Arbetsbeskrivning

Assistera en 25 år ung man med flerfunktionshinder, bl.a svårbehandlad epilepsi, med en stor del omvårdnad samt praktiska göromål, sociala aktiviteter och sjukgymnastik.
Arbetet utförs där uppdragsgivaren befinner sig såsom hemmet, daglig verksamhet och resor/utflykter. Uppdragsgivaren har icke- verbalt tal vilket innebär att du behöver ha stort tålamod, inlevelseförmåga och vara inkännande.